Happiness at work

Tento týden jsem byla v práci na dvou zajímavých přednáškách. Obě se věnovaly tomu, jak být spokojený, motivovaný a pozitivní. Protože se sama o toto téma hodně zajímám, moc jsem se těšila, co nového se dozvím :)