Tři králové mojí kosmetické taštičky

Víte proč chodí Tři králové? Jedná se o tradici původem křesťanskou, kdy dvanáctý den po narození Ježíška, to znamená 6. ledna, přišli k jeho jesličkám tři mudrcové a přinesli mu cenné dary v podobě zlata, myrhy a kadidla.